Centri za hemodijalizu u BiH

• Bolnica Šamac, Nenad Petković

• Bolnica Brčko Distrikt, Vera Marinčić

• Bolnica Foča, Marijana Kovačević

• Bolnica Prijedor, Ljubomir Vuković

• Centar za dijalizu KB Zenica, Vedad Gradinčić

• Centar za dijalizu-Opća bolnica Tešanj, Besim Prnjavorac

• Centar za hemodijalizu KB Mostar, Slavica Ćorić

• Centar za hemodijalizu Konjic, Amira Alajbegović Džumhur

• Centar za hemodijalizu Livno, Zdenka Kelava

• Dijalizni centar Gračanica, Nermin Slamnik

• Dom zdravlja Živinice, Ismet Kutlovac

• Eurodijalizni centar Bihać, Drago Poljak

• Hemodijaliza Doboj, Gordana Žole

• IDC Banja Luka, Biljana Jakovljević

• IDC Bijeljina, Ljiljana Lukić

• IDC Gradiška, Aleksandar Arežina

• IDC Laktaši, Aleksandar Arežina

• JU Bolnica Travnik, Faruk Bahtić

• KCMF Istočno Sarajevo centar za dijalizu, Olivera Šešlija

• Klinika za hemodijalizu KCU Sarajevo, Halima Resić

• Klinika za nefrologiju KCU Sarajevo, Senija Rašić

• Odjel za hemodijalizu ZC Zvornik, Koviljka Bogićević

• Opšta bolnica Trebinje, Branimir Čihorić

• Pedijatrijska klinika KCU Sarajevo, Danka Pokrajac

• Satelitski centar za hemodijalizu Ilidža, Emir Avdić

• UKC Tuzla, Enisa Mešić

• Županijska bolnica Orašje-odjel za dijalizu

• Odžak, Želimir Stipančić